Tiszta Szőnyeg, Ragyogó Márvány

így lesz otthona csodaszép látvány

Márvány Kristály KFT Adatkezelési tájékoztató

Kapcsolati adatok

Márvány Kristály KFT
Kese Balázs
Tel.: 0630-971-4479
Email: balazs@kristalytiszta.com
kristalytisztasag@gmail.com
A weboldalunk címe: kristalytiszta.com.

A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA ÉS HATÁLYA
(1) Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy meghatározza a Márvány Kristály KFT. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint, hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, azok kezelésének körülményeit megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. Továbbá jelen Tájékoztató tájékoztatásul szolgál az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatására.

(2) A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységénél folytatott személyes és különleges adatok kezelésére.

IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „Pp.”)
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: „Eker. tv.”);
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”).

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket:

Személyes konzultáció

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás
A kezelt adatok köre: e-mail cím, név
Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, a személyes konzultációra jelentkező alkalmasságának megállapítása; az e-mail cím időpont, illetve adategyeztetés céljából szükséges
Adattovábbítás: WordPress rendszeren keresztül Gmail postafiókba;
Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése
Adatfeldolgozók: WordPress (Nethely.hu által üzemeltetett szerverek), Gmail
Az adatok törlésének határideje: visszavonásig
Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a kiválasztás, és így a személyes konzultáció ellehetetlenülése

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Süti (cookie)

A sütik segítségével a Márvány Kristály KFT nem gyűjt és nem tárol személyes azonosításra alkalmas adatokat. Így ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani.

A sütik (cookie-k) olyan kis fájlok, melyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében. A cookie-kat széles körben használják a honlapok hatékony üzemeltetése vagy webes szolgáltatások, illetve egyénre szabott funkciók nyújtása céljából. A sütik számtalan funkcióval rendelkezhetnek, például megjegyzik a felhasználó egyéni beállításait, vagy megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek. Sütik engedélyezése és tiltása A cookie-k által történő adatkezelést a felhasználó a legtöbb böngészőprogramban személyre szabhatja, így akár le is tilthatja. A cookie-k letiltása esetében azonban előfordulhat, hogy a honlap, illetve valamely tartalom vagy a honlapon elérhető szolgáltatások nem vagy csak korlátozott formában érhetőek el. Ha a süti (cookie) elhelyezéséhez az ügyfél nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Amennyiben a felhasználó szeretné letiltani a Google cookie-k használatát, azt a Hirdetési beállítások segítségével megteheti.

EGYOLDALÚ MÓDOSÍTHATÓSÁG

Márvány Kristály KFT  fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.